Fleire for tidlege fødslar hjå gravide som tok angst- og sovemedisin

Om det dermed er sjølve medisinbruken som er årsaka, er framleis uklart. Studien fann ikkje annan alvorleg risiko for barnet ved normal bruk.

Les heile saka på Titan

Publisert 22. juni 2020 17:22 - Sist endra 22. juni 2020 17:22