Forskarane ser ikkje heile biletet når bitar i puslespelet manglar

Forsking på helse hjå ufødde barn kan ha usynlege hol fordi forskarane ikkje tek omsyn til manglar i datamaterialet sitt. Forskarar frå Farmasøytisk institutt vil synleggjera det usynlege.

Les heile saka på Titan

Publisert 23. jan. 2020 12:37 - Sist endra 23. jan. 2020 12:37