Lokale healerar kan ha rett om tradisjonelt medisintre

Eit vestafrikansk treslag har tradisjonelt blitt brukt mot ei lang rekkje sjukdommar. Då forskarane undersøkte kva borken inneheldt, fann dei fleire stoff som kan forklara kvifor.

Les heile saka på Titan

Publisert 10. jan. 2020 09:57 - Sist endra 10. jan. 2020 09:57