Mange pasientar med schizofreni får risikabel medisin på tynt grunnlag

Klozapin har god effekt på schizofreni, men høg risiko for biverknadar. Andre legemiddel må prøvast fyrst, men pasienten fylgjer ikkje alltid opp.

Les heile saka på Titan

Publisert 31. aug. 2020 08:51 - Sist endra 31. aug. 2020 08:51