Med tungrekning vert det enklare å gje persontilpassa medisinering

Med store mengder helsedata kan forskarane laga betre persontilpassa medisinar. Men modellane deira vert for store til å køyra på ein vanleg PC.

Les heile saka på Titan

Publisert 29. juli 2020 09:54 - Sist endra 29. juli 2020 09:54