Tilsette i apotek vert studerte av ukjende kundar

Når forskarane skal undersøkja kva råd kundane får på apoteket, får dei best resultat når dei tilsette ikkje veit kven dei er. Men dei må vera merksame på dei etiske omsyna.

Les heile saka på Titan

Publisert 20. feb. 2020 10:18 - Sist endra 20. feb. 2020 10:18