Gena styrer korleis medisinbruken til mora påverkar fosteret

Men ein gjennomgang viser at det som har vore gjort av forsking til no ikkje har gjeve oss kunnskap som er god nok til å takast i bruk.

Les meir på Titan

Publisert 31. mai 2021 14:56 - Sist endra 31. mai 2021 14:56