Legemiddel vert testa for lysfølsamheit på eiga «solseng»

Det er ikkje nok å fastslå at eit verkestoff har terapeutisk effekt. Forskarane må òg finna ut korleis det bør handterast når det vert teke i bruk.

Les heile saka på Titan

Publisert 16. feb. 2021 09:04 - Sist endra 16. feb. 2021 09:04