Vanskeleg å samanlikna forsking om kvifor barn får kreft

Kreft er den nest vanlegaste dødsårsaka hjå barn. Likevel førekjem han så sjeldan at det er vanskeleg å undersøkja kva som forårsakar sjukdommen.

Les heile saka på Titan

Publisert 25. juni 2021 12:14 - Sist endra 25. juni 2021 12:14