Nyare antidepressiva aukar ikkje risikoen for svangerskapsdiabetes

Både svangerskap og legemiddel mot depresjonar kan utløysa diabetes kvar for seg. Likevel aukar ikkje risikoen når dei vert kombinerte.

Les heile saka på Titan

Publisert 13. jan. 2022 13:32 - Sist endra 13. jan. 2022 13:32