Store forskjellar mellom nasjonale retningslinjer for antidepressiva og svangerskap

Sjølv om symptoma er felles over landegrensene, er det sprik i behandlingane. Mange land har ikkje retningslinjer i det heile.

Les heile saka på Titan

Publisert 11. mai 2022 12:05 - Sist endra 11. mai 2022 12:05