Disputas: Angela Lupattelli

Master i farmasi Angela Lupattelli ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Safety aspects and patterns of medication use in pregnancy. With special focus on psychotropic medication and mental health.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Sonia Hernandez-Diaz, Department of Epidemiology, Harvard School of Public Health, USA
  • Seniorforsker Dr. Ragnhild Ørstavik, Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt
  • Professor Sverre Arne Sande, Seksjon for farmasi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 28. aug. 2015 09:45