Prosjekter

Aroniaprosjektet

Aroniaprosjektet er en del av NFR-prosjektet: ”Potential of black aronia berries (Aronia melanocarpa) in treatment of urinary tract infections” 190402/I10. Vårt arbeid dreier seg om å undersøke biologisk aktivitet av ekstrakter, fraksjoner og isolerte stoffer fra aroniabær. Aroniabær er rike på polyfenoler som flavonoler, flavanoler, anthocyaniner, procyanidiner og fenoliske syrer. Vi er interessert i å finne ut om disse stoffene eller andre innholdsstoffer fra bærene kan ha effekt mot urinveislidelser og de bakteriene som forårsaker denne type lidelser. Vi er også interessert i antioksidanteffekter av ekstrakter, fraksjoner og innholdsstoffer fra bærene. Aroniabær inneholder polysakkarider, spesielt pektiner. Disse strukturoppklares og struktur relateres til immunmodulerende aktivitet (komplement- og makrofagaktivering). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk Vest Særheim, TINE BA og UiO, Farmasøytisk institutt.  

 

EU-prosjektet MUTHI

MUTHI (Multi-disciplinary University Traditional Health Initiative) er et koordinasjons- og støtteprosjekt under EU-kommisjonens 7. rammeprogram (Health Africa). Prosjektets overordnede mål er å skape bærekraftige forskningssystemer og -nettverk mellom de afrikanske prosjektpartnerne, omkringliggende samarbeidsinstitusjoner og prosjektets europeiske deltakere, for å fasilitere bedre helse i Afrika i sin helhet. Det primære studieobjektet er tradisjonell medisin. MUTHI ledes av professor Berit Smestad Paulsen og mer informasjon om EU-prosjektet kan du finne her.

 

Glyconor

Se mer informasjon her.

 

HighCarb-prosjekter

Et høyt inntak av kostfiber er i dag anbefalt av helsemyndighetene for å forebygge sykdom. Kostfiber består i hovedsak av karbohydratpolymere, og vi studerer deres helseeffekter, spesielt relatert til tarmhelse, inflammasjon og kreftutvikling.

 

Maliprosjektet

Maliprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom BioNatH og Department of Traditional Medicine i Bamako, Mali. Prosjektet startet i 1997 og har resultert i blant annet åtte doktorgrader og mer enn 50 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter med refereeordning. Nettsiden The Malian Medicinal Plant Project inneholder mer informasjon om prosjektet.

 

MALARIAVECTORPLANT

I prosjektet Malaria mosquito vector control using plant extracts (MALARIAVECTORPLANT) er vi interessert i å finne ut om planter som tradisjonelt er benyttet som insektsmidler og repellents i Republikken Kongo kan ha et potensiale for utvikling av midler for å hindre spredning av malaria. Malaria forårsakes av parasitten Plasmodium, og sykdommen spres via bitt av plasmodiuminfisert mygg. En viktig intervensjon for å hindre spredning av malaria er å utvikle midler for å hindre stikk fra smittebærende mygg. Vårt bidrag til prosjektet er å ekstrahere og isolere innholdsstoffer fra treet Zathoxylum heitzii som kan ha en preventiv effekt mot mygg. Prosjektet er støttet av FUGE #209508/S10. Les mer om prosjektet her.

Publisert 28. okt. 2013 14:44 - Sist endret 4. des. 2017 11:42