Prosjekter

REA:Life

REA:Life er et av konvergensmiljøene på UiO og en tverrfaglig satsing som inkluderer både naturvitenskapelige og kulturhistoriske prosjekter. BioNatHs bidrag til prosjektet er å isolere og karakterisere biologisk aktive forbindelser fra historisk glemte og lite studerte nordiske medisinplanter. Historisk sett er te (vandig uttrekk) av planter den mest brukte formen for tillaging av urtemedisin. I dette prosjektet vil vi isolere og karakterisere polysakkarider og polyfenoler i ulike teer ved bruk av moderne preparative og analytiske prinsipper, og studere effekten av isolerte stoffer på immunceller i tarm og tarmfloraen. Les mer om prosjektet på nettsidene til REA:Life.

 

Plant.ID

Plant.ID er et Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Innovative Training Network (ITN), finansiert av EU og inkluderer 15 ulike prosjekter. Prosjektet hvor BioNatH er involvert omhandler DNA barcoding, metabarcoding og kjemisk karakterisering av kinesiske urteprodukter og er et samarbeidsprosjekt med Naturhistorisk Museum og Legemiddelverket. Les mer om prosjektet her

 

Glyconor

Se mer informasjon her.

 

HighCarb-prosjekter

Et høyt inntak av kostfiber er i dag anbefalt av helsemyndighetene for å forebygge sykdom. Kostfiber består i hovedsak av karbohydratpolymere, og vi studerer deres helseeffekter, spesielt relatert til tarmhelse, inflammasjon og kreftutvikling.

 

Maliprosjektet

Maliprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom BioNatH og Department of Traditional Medicine i Bamako, Mali. Prosjektet startet i 1997 og har resultert i blant annet åtte doktorgrader og mer enn 50 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter med refereeordning. Nettsiden The Malian Medicinal Plant Project inneholder mer informasjon om prosjektet.

 

 

Publisert 28. okt. 2013 14:44 - Sist endret 15. okt. 2019 13:02