Deltakere i Klinisk farmasi og persontilpasset legemiddelbehandling

Navn Telefon E-post Emneord
Liv Mathiesen Førsteamanuensis +47 22856571 liv.mathiesen@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Farmakologi, Skrøpelighet, Etterlevelse, Helsetjenesteforskning, Multimorbiditet, Persontilpasset legemiddelbehandling, Pasientsikkerhet, Legemiddelgjennomganger, Tverrprofesjonelt samarbeid
Marianne Lea Postdoktor +47 22844931 marianne.lea@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomganger, Helsetjenesteforskning, Etterlevelse, Multimorbiditet, Persontilpasset legemiddelbehandling, Pasientsikkerhet
Kirsten Kilvik Viktil Førsteamanuensis II - Avdeling for farmasøytisk biovitenskap +47 22856608 +4741332217 (mob) +47-41332217 kirstkv@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomgang, Legemiddelrelaterter problemer, Adherence, Klinisk kommunikasjon, Eldre, Skrøpelighet, Multisyke, Pasientsikkerhet, Tverrproffesjonelt samarbeid
Hege Salvesen Blix Professor II +47 22840777 h.s.blix@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Legemidler, Legemiddelepidemiologi, Antibiotika, Antibiotikaresistens
Espen Molden Professor II +47 22856561 espen.molden@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Farmakogenetikk, Legemiddelinteraksjoner, Cytokrom P450, Klinisk farmasi
Hege Kersten Førsteamanuensis hege.kersten@farmasi.uio.no
Stein Bergan Professor II +47 23071082 +4793266214 (mob) 93266214 stein.bergan@farmasi.uio.no Farmakologisk monitorering, TDM, Immunfarmakologi, Farmakogenetikk, Farmakokinetikk, Legemidler, Klinisk farmasi, Kliniske studier
Elin Trapnes Universitetslektor elin.trapnes@farmasi.uio.no
Stine Eidhammer Rognan Student stinerog@student.matnat.uio.no
Lisbeth Damlien Nymoen Student lisbetd@student.matnat.uio.no