English version of this page

New Innovative Drugs and Imaging (NIDI)

Forskningsgruppen arbeider primært med identifikasjon av nye innovative legemidler for behandling og diagnose av kreftsykdommer, men har også prosjekter innen andre terapiområder hvor det er et stort medisinsk behov.

Forskningsgruppen er tverrfaglig med kunnskap og interesse innen både kjemiske-, farmasøytiske- og biologiske fag.

Gruppens medlemmer, april 2016.

Om gruppen

Våre prosjekter er:

  1. Syntese og biologisk evaluering av nye innovative protein kinase-hemmere for behandling av kreftsykdommer. 
  2. Nye PET substanser for diagnose av kreftsykdommer og sykdommer i sentralnervesystemet
  3. Nye innovative formuleringer av biologiske legemidler med fokus på monoklonale antistoffer.
  4. Identifikasjon av nye antibakterielle legemidler.
  5. Nye GnRH substanser for nye indikasjoner.

Gruppen har egne laboratorier med standard utstyr for syntese, opprensning og karakterisering av potensielt nye legemiddelsubstanser herunder preparativ HPLC og LCMS utstyr. NMR-analyser utføres på moderne instrumentering på Kjemisk Institutt. Se mer informasjon under Equipment and laboratories på de engelske sidene.

Samarbeid

Gruppen har et omfattende samarbeid med PET-senteret på Rikshospitalet når det gjelder PET (medisinsk billeddiagnostikk innen onkologien) samt samarbeid med Radiumhospitalet relatert til biologisk utprøvning av nye potensielle legemiddelsubstanser. Gruppen har også samarbeid med andre institusjoner og farmasøytisk industri i Norge og i utlandet, blant annet The National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) i Dublin.

Masteroppgaver

Vi har flere muligheter for spennende masteroppgaver; ta kontakt for informasjon!

 

Les mer om forskningsgruppen på de engelske sidene.

Publisert 7. sep. 2016 08:49

Kontakt

Professor
Jo Klaveness

Førsteamanuensis II
Dag Erlend Olberg

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere