Vellykket forskerforum for stipendiater og post doc innen samfunns- og klinisk farmasi

Det nylig opprettet nasjonale forskerforumet for stipendiater og post doc innenfor samfunns- og klinisk farmasi møttes onsdag den 4. mars for sitt tredje møte.

Bilde: Karin Svensberg©

Nettverkets hensikt er å styrke Ph.D. studentenes forskning og metodekompetanse, samt bygge nettverk nasjonalt i Norge mellom fagmiljøene. Til onsdagens møte så møtte de fleste opp i Gydas vei på UiO, men noen deltok via Skype fra Universitetet i Bergen og Universitet i Tromsø. Stipendiat Angela Lupatelli fra Pharmasafe presenterte sitt doktorgradsprosjekt, som avsluttes nå til høsten: Safety aspects and patterns of medication use in pregnancy -with special focus on psychotropic medication and mental health.

Marianne Lea, stipendiat fra sykehusapotekene HF, ga en overblikk over den pågående OPERA-studien (Oslo Pharmacist Intervention study: Effect on Readmissions).  Hun skal i sitt prosjekt undersøke om en farmasøyts bidrag inn i det tverrfaglige behandlingsteamet på en sykehusavdeling vil kunne føre til en økt tid for pasienten uten for sykehus frem til en eventuell reinnleggelse effekten. Dette ved en medisinsk avdeling på Ullevål sykehus, Oslo.

Helt til slutt så ga Professor Anne Gerd Granås, Høgskolen i Oslo og Akershus, deltakerne et inspirerende innlegg om: Hvordan bli sin egen fagfelle? --Tips om ulike verktøy for å skrive bedre artikler.

Neste møte er i forbindelse med fellessamlingen i nasjonal forskerskole i farmasi 28.-29. April på Soria Moria, Oslo.

Publisert 11. mars 2015 11:26 - Sist endret 25. juni 2015 16:52