Deltakere i PharmacoEpidemiology and Drug Safety (PharmaSafe)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hedvig Marie Egeland Nordeng Professor +47 22856604 +4745033984 (mob) h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no Legemiddelepidemiologi, Etterlevelse, Farmakovigilance, Gravide, Ammende, Kvinnehelse, Klinisk farmasi, Samfunnsfarmasi
Anne Gerd Granås Professor +47 22844761 a.g.granas@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Klinisk farmasi, Legemiddelhåndtering, Legemiddelgjennomganger, Pasientsikkerhet, Eldre, Farmasi, Farmasihistorie, eHelse, Multidose
Ingunn Björnsdottir Førsteamanuensis +47 22856650 93621551 ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Farmasøytisk policy, Legemiddeløkonomi, Helseøkonomi, Registerbasert forskning, Kvalitative metoder, Global health
Angela Lupattelli Researcher +47 22 84 55 49 angela.lupattelli@farmasi.uio.no Farmakoepidemiologi, antidepressiva i svangerskapet, etterlevelse, psykisk helse
Kristina Gervin
Helle Wallach Kildemoes Forsker +45 2567 1059 h.w.kildemoes@farmasi.uio.no Pharmacoepidemiology, Social Pharmacy
Gerd Marie Eskerud Harris Stipendiat +47 22855571 g.m.e.harris@farmasi.uio.no
Johanne Naper Trønnes Stipendiat +47-22855571 j.n.tronnes@farmasi.uio.no Legemidler, svangerskap
Maria Bich-Thuy Truong Stipendiat +47 22855571 m.b.t.truong@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Graviditet, Klinisk farmasi, E-helse, Apotektjeneste
Lene Maria Sundbakk Stipendiat +47 22856136 l.m.sundbakk@farmasi.uio.no farmakoepidemiologi, graviditet, Biostatistikk, kausalitet
Eirin Guldsten Robinson Stipendiat e.g.robinson@farmasi.uio.no
Sarah Hjorth Andersen Stipendiat s.h.andersen@farmasi.uio.no
Sina Rostami Forsker (+47)40967176 sina.rostami@farmasi.uio.no Genetic Epidemiology
Alma Mulac Stipendiat 48337427 alma.mulac@farmasi.uio.no Pasientsikkerhet, Legemiddelfeil, Samfunnsfarmasi, Klinisk farmasi
Elin Thuy Phuong Ngo Stipendiat +47 22856596 e.t.p.ngo@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Graviditet, Klinisk farmasi, e-helse
Fatima Tauqeer Stipendiat fatima.tauqeer@farmasi.uio.no
Emilie Willoch Olstad Doktorgradsstipendiat +47 93060396 930 60 396 e.w.olstad@farmasi.uio.no Farmakoepigenetikk, Epigenetikk, Epidemiologi, Samfunnsfarmasi
Robert Lyle
Eivind Ystrøm Professor +47 22856626 eivind.ystrom@psykologi.uio.no Personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Arv og miljø, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Anne Røv-Johnsen Universitetslektor anne.rov-johnsen@farmasi.uio.no Apotekfarmasi, Apotekpraksis, Samfunnsfarmasi, Apotektjeneste
Laila Torstveit Rådgiver +47 22856582 laila.torstveit@farmasi.uio.no Forskerskole
Anne Gyri Aasbie Gløersen Universitetslektor a.g.a.gloersen@farmasi.uio.no
Vedrana Rosic Universitetslektor vedrana.rosic@farmasi.uio.no
Hassina Hassan Universitetslektor hassina.hassan@farmasi.uio.no

Andre deltakere

  • Ekstern stipendiat Anette Vik Jøsendal
  • Ekstern stipendiat Siri Amundsen, UiT
  • Ekstern stipendiat Kjerstin Havnes, UiT
  • Ekstern stipendiat Seid Mussa, MedFak, UiO
  • Gjesteforsker Mollie Wood
  • Gjesteforsker Hilde Ariansen