Samfunnsfarmasi

Forskningsgruppen studerer problemstillinger relatert til riktig legemiddelbruk på individ- så vel som på samfunnsnivå.

Om gruppen

Legemiddelbehandling i verden i dag er et felt som øker i omfang og viktighet. Samfunnsfarmasi omfatter forskning rundt hvordan legemidlene brukes. Ved å forstå hvordan pasientene bruker legemidlene sine, kan behandling tilrettelegges bedre og risiko for behandlingssvikt reduseres.

Den vestlige verden har i dag en befolkning som stadig eldes og lever lenger med flere plager og sykdommer enn før. Storparten av disse behandles med et økende antall potente legemidler. Feilbruk av legemidler er uttalt. Årsaker til dette er blant annet frykt for bivirkninger og/eller avhengighet, misforståelser, preferanser for alternative behandlingsformer etc.

Gruppen fokuserer på brukergrupper blant unge så vel som eldre. Spesielt fokus er satt på kronisk syke og etniske minoriteter. Legemiddelgrupper som gruppen har studert er hjerte-karmidler, psykofarmaka, smertestillende og HIV-midler. Det forskes videre på holdninger og kunnskap blant helsepersonell (farmasøyter, leger og sykepleiere) når det gjelder legemiddelbruk.

Legemiddeløkonomiske problemstillinger er også sentrale i gruppens forskning.

Prosjekter

Gruppen forsker innenfor tre hovedområder:

Samarbeid

Nasjonalt:

 • Antidoping Norge
 • Apotekforeningen
 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG)
 • Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Avdeling for infeksjonsmedisin
 • Senter for Farmasi, Universitetet i Bergen

Internasjonalt:

 • Göteborgs Universitet, Sverige
 • University of Auckland, New Zealand
 • University of Malaysia, Malaysia
 • Rhodes University, Sør-Afrika

Studieprogrammer og emner

Publisert 8. nov. 2010 23:54 - Sist endret 3. jan. 2017 14:04

Kontakt

Gruppeleder:

Else-Lydia Toverud

Deltakere

 • Else-Lydia Toverud
 • Helle Håkonsen
 • Walaa Abuelmagd
 • Girma Belachew Gutema
 • Karin Svensberg
Detaljert oversikt over deltakere