Om Norsk forskerskole i farmasi

Forskerskolen skal:

  • tilby nasjonale ph.d.-emner
  • bidra med støtte til utenlandsopphold og inviterte gjesteforelesere
  • bedre interaksjon mellom farmasi-miljøene i Norge ved å arrangere en årlig felles samling for alle ph.d.-studenter (og veiledere)
  • støtte utnyttelse av vitenskapelig utstyr ved de samarbeidende miljøer
  • gi ph.d.-studenter mulighet til presentasjon av data og nettverksbygging
  • arrangere generiske kurs

Forskerskolen består av de farmasøytiske utdanningsmiljøene ved følgende institusjoner:

Publisert 31. okt. 2013 13:10 - Sist endret 13. feb. 2020 08:54