Om forskningen

Farmasøytisk institutt vil satse på farmasøytisk (legemiddelrelatert) fri forskning som basis for å bringe utvalgte satsingsområder til et høyt internasjonalt nivå og vil legge til rette for forskningsbasert innovasjon.

Publisert 17. mars 2011 12:04