English version of this page

Hvordan er forskningen organisert på instituttet?

Våre forskningsaktivitet er organisert i forskningsgrupper. Noen av gruppene er tverrfaglige og går på tvers av instituttets seksjoner og andre institutter på MN-fakultetet.

Forskergrupper

 

Publisert 8. nov. 2010 18:14 - Sist endret 6. des. 2019 08:27