Forskningsstrategi

Farmasøytisk institutt vil satse på farmasøytisk (legemiddelrelatert) fri forskning som basis for å bringe utvalgte satsingsområder til et høyt internasjonalt nivå og vil legge til rette for forskningsbasert innovasjon.

Sentrale virkemidler:

  • Forskningsgrupper som er, eller har potensiale til å bli, internasjonalt anerkjente skal styrkes.
  • Det skal utvikles god forskningsledelse på instituttet.
  • Forskningsgruppene skal følges med hensyn til hvordan de utvikler seg kvalitetsmessig og evalueringer og forskningsresultater skal danne grunnlag for fordeling av ressurser.
  • Arbeidet for å øke graden av ekstern forskningsfinansiering skal intensiveres, med særlig fokus på NFR- og EU-utlysninger.
  • Bredden innen farmasifagene skal utnyttes aktivt til å fremme forskningssamarbeid internt og med ulike eksterne forskningsmiljøer, både uavhengige og industrielle, nasjonale og internasjonale.
  • Instituttet skal delta aktivt i fakultetets prosess rundt strategiske forskningssatsinger innen life-science området.
  • Forskningen skal løftes ut av sine tradisjonelle ressursbegrensninger gjennom samarbeid med relaterte grupper på MN-fakultetet.
  • Det skal i samarbeid med øvrige aktører i profesjonen, arbeides aktivt mot departement og forskningsråd for å bedre vilkårene for farmasøytisk forskning.
  • I samarbeid med øvrige aktører i bransjen skal det arbeides for å framskynde byggestart for det nye bygget for Kjemi, Farmasi og Life science i Gaustadbekkdalen.
  • Alle ansatte må verdsettes for det arbeidet de gjør som på ulike måter støtter opp under den samlede forsknigsinnsatsen.

 

Publisert 8. nov. 2010 18:06 - Sist endret 17. feb. 2011 20:25