English version of this page

From comparative genomics to systems biology - unravelling novel principle virulence mechanisms in pathogenic spore-forming bacteria

WHO rapporterer at infeksjonssykdommer utgjør den nest største årsaken til død på verdensbasis, hvilket medfører at mikroorganismer og infeksjoner utgjør et forskningstema av stadig økende viktighet. Det inneværende prosjektet har som mål å karakterisere nye mulige virulensmekanismer i bakterier fra Bacillus cereus-gruppen.

Om prosjektet

Ved starten av det 21. århundre møter verden trussel fra infeksjoner som fugleinfluensa, HIV/AIDS, tuberkulose, og en rekke andre nye og returnerende infeksjonssykdommer, og blir samtidig utfordret av patogener med stadig økende resistens mot antimikrobielle midler og evne til å fremkalle sykdom. WHO rapporterer at infeksjonssykdommer utgjør den nest største årsaken til død på verdensbasis, hvilket medfører at mikroorganismer og infeksjoner utgjør et forskningstema av stadig økende viktighet. Dette prosjektet har som mål å karakterisere nye potensielle virulens- og resistens-mekanismer i Bacillus cereus gruppe-bakterier, inkludert multiresistens transporter proteiner og bakteriell biofilmdannelse. Deltagerne er medlemmer av Laboratory for Microbial Dynamics (LaMDa), Farmasøytisk institutt. Prosjektet var opprinnelig treårig (2008-2011; NFR) - men fortsetter med interne ressurser.

Sub-prosjekter

 

Finansiering

Prosjektet var finansiert gjennom en treårs bevilgning (pågående) gjennom FUGE II programmet i Norges Forskningsråd (channel 3) - fortsetter nå med intern finansiering fra Farmasøytisk institutt, UiO, Jahre-stilftelsen og Nansen-fondet.

 

Samarbeidspartnere

Dr. Didier Lereclus and Dr. Michel Gohar - Unite Génétique Microbienne et Environnement, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), France

Prof. Peter J. F. Henderson - Astbury Centre for Structural Molecular Biology, Antimicrobial Research Centre, Faculty of Biological Sciences, University of Leeds, UK

Prof. Ian T. Paulsen - Macquarie University, Australia

Dr. Silke Klee, Robert Koch-Institut, Berlin, Germany

Dr. Geraldine van der Auwera - Harvard Medical School, USA

 

Publisert 1. mars 2011 17:43 - Sist endret 5. okt. 2020 12:23