English version of this page

HEALTHx2 - Kvinners beslutninger om bruk av antidepressiva før, under og etter svangerskapet

***Studien er nå avsluttet, og det er ikke mulig å delta. Takk for din interesse!***

Har du fått tilbud om antidepressiv behandling i de siste fem årene, og har vært gravid de siste fem årene, planlegger å bli gravid eller er gravid nå?

Bli med i et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Oslo for å hjelpe kvinner med å ta beslutninger om antidepressiva før, under, og etter svangerskapet! 

Bildet kan inneholde: tekst, font, rosa, violet, logo.

******Studien er nå avsluttet, og det er ikke mulig å delta. Takk for din interesse!****** 

Deltakelse i studien innebærer å fylle ut et elektronisk spørreskjema, anonymt eller med innlogging via MinID/BankID. 

Signer samtykkeskjema og delta i HEALTHx2 studie via MinID

Signer samtykkeskjema og delta i HEALTHx2 studie anonymt

Hvem kan delta?

Kvinner som har vært gravid de siste fem årene, planlegger å bli gravid eller er gravid nå, og samtidig har fått tilbud om antidepressiv behandling i de siste fem årene kan delta.

Alle som deltar i spørreundersøkelsen vil få mulighet til å være med i trekningen av 2 universale gavekort til en verdi av 2500 kroner.

Bildet kan inneholde: tekst, violet, font, rosa, purple.

Hensikten med studien

Kvinner med psykiske lidelser (f.eks. depresjon, angst, spiseforstyrrelser og tvangslidelser) og helsepersonell møter for tiden viktige behandlingsdilemmaer når det gjelder bruk av antidepressive legemidler under graviditet eller ved amming.

I Norge finnes veldig lite informasjon om hvorfor og i hvilken grad kvinner opplever dette dilemmaet, samt om kvinners forventinger om behandling med antidepressiva. Kvinners medvirkning i legemiddelforskning har også vært veldig begrenset, selv om forskningen bør prioritere de helseutfallene som betyr mest for kvinnene som bruker antidepressiva i tiden rundt graviditet og fødsel.

Hensikten med forskningsprosjektet er å undersøke disse problemstillingene for å fremme mors og barns helse samt familievelferd.

Forskningsmetode

Prosjektet benytter seg av en miks-metode som innebærer:

1) en undersøkelse ved bruk av et elektronisk spørreskjema til alle deltakerne, og deretter

2) et fokusgruppeintervju hvor kun en uvalgt gruppe av deltakerne blir invitert med.

Du kan senere takke nei til å delta i fokusgruppeintervjuet selv om du svarer på spørreskjemaet.

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan du har det, dine erfaringer med og forventninger fra legemiddelbehandling, samt dine beslutningsvansker angående bruk av antidepressiva. Disse dataene kan tilkobles med nasjonale helseregistre i Norge; dette er grunnen til at vi spør deg å oppgi din personnummer.

Personlige data og personvern

Alle personopplysninger vil bli avidentifisert og behandles i anonymisert form, og de originale forskningsdata oppbevares trygt ved TSD 2.0 server, en tjeneste for sensitive data ved Universitetet i Oslo. Ditt nasjonale personnummer og relaterte opplysninger vil bli avidentifisert, og dette betyr at din personnummer er erstattet av en løpenummer. Koblingsnøkkel mellom personnummer og løpenummer skal lagres trygt ved TSD med begrenset tilgang.

Signer samtykkeskjema og delta i HEALTHx2 studie via MinID/BankID

Signer samtykkeskjema og delta i HEALTHx2 studie anonymt

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2020 11:35 - Sist endret 26. juli 2021 12:36

Kontakt