English version of this page

MySafeStart (Australia)

MySafeStart er et pågående prosjekt ved MotherSafe, The Royal Hospital for Women, Sydney, Australia, i perioden august til oktober 2019. 

Mål

Hensikten med prosjektet er å undersøke om en pasient-sentrert app kan redudere kvalmesymptomer og gi bedre livskvalitet ved å: 

  • Styrke kvinnens kunnskap om svangerskapskvalme. 
  • Være et hjelpeverktøy ved kommunikasjon med helsepersonell om svangerskapskvalme.
  • Fremme optimal behandling av svangerskapskvalme. 

Bakgrunn

Kvalme og oppkast er en av de mest vanlige svangerskapsrelaterte plagene og rammer opptil 80 % av gravide kvinner. Likevel er svangerskapskvalme en av de mest feilhåndterte svangerskapsrelaterte plagene.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen via Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS), UiO:LifeScience og Norsk Forskerskole i Farmasi (NFIF).

Samarbeid

Prosjektet utføres av Farmasøytisk intitutt, Universitet i Oslo i samarbeid med Universitets Senter for Informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo og klinikken MotherSafe ved The Royal Hospital for Women i Sydney, Australia. 

 

For mer informasjon om MySafeStart studien i Australia, se vår engelske nettside. 

 

 

Publisert 22. aug. 2019 02:48 - Sist endret 22. aug. 2019 02:48