Aktuelle publikasjoner

Rakkestad et al.,(2010) …. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19938896

Rakkestad et al., (2007) … http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18049782

Publisert 21. feb. 2011 15:39