Aktuelle publikasjoner

Jacobs et al., (2006): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16564575

Aden et al., (2008): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18706896

Strom et al., (2010): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20727911

Publisert 21. feb. 2011 14:28