Den Gyldne Slanges Orden

Den Gyldne Slanges Orden - Collegium Serpentis Aurea - ble innstiftet av studentforeningen Veneficus 19. mai 1951.

Den Gyldne Slange Ordens ridderkors

Ridderkorset

Opprinnelig hadde ordenen 3 grader: Ridder, Kommandør og Storkors.

Ved rådsmøtet høsten 2014 ble det besluttet at kun Ridderkorset kan tildeles. Ordenen tildeles kandidater som har gjort mye for studentene ved Farmasøytisk institutt. Dette kan være studenter, ansatte eller andre, nasjonalt såvel som internasjonalt.

Tildelinger

Ridderkors

2019 – Jo Klaveness

2018 – Kristin Johanne Grasmo

2018 – Stian Holm Skjelberg

2017 – Helene Jonassen

2016 – Hege Christensen

2015 – Torunn Gudmestad

2015 – Halvor Aandal

1987 – Yngve Torud

1983 – Magne Moe

1983 – Mathis Gundersveen

1983 – Ida Hegna

1983 – Jon Laake

1980 – Per Kristian Bakkelie

1979 – Jens Kristian Wold

1979 – Leif Bjørkvoll

1977 – Berit Smestad Paulsen

1976 – Torstein Nøkleby

1976 – Helga Nøkleby

1976 – Vigleik Strind

1975 – Eli A. Søgård

1975 – Kåre Storeheier

1975 – Harry Lind (Finland)

1972 – Karl Arne Wærnhus

1972 – Roald Kvamme

1971 – Hermann Koerber (Tyskland)

1971 – Rolf Bjerke Paulssen

1969 – Bjarne Salvesen

1969 – Henrik Andersgaard

1969 – Tor Waaler

1965 – Gunvor Solheim

1965 – Bjørn Johannesen

1963 – Leif M. Paulsen

1963 – Grethe Jürgensen

1963 – Peter de Mayo Billev (Danmark)

1963 – Aage Petersen

1961 – Vaktmester Arnesen

1961 – Gerd Gustavsen

1961 – Åste Weider Nielsen

1959 – Tove Schiefloe

1956 – Olav Damslora

1956 – Elisabeth Svendsrud

1956 – Alf Kvigne

1955 – Ole Lenan (Danmark)

1953 – Asbjørn Andresen

1952 – Georg Gundersen

1952 – Torfinn Høyland

1952 – Kjell Steinar Aasen

1951 – Kristi Heier f. Grønberg

1951 – Einar Lande

1951 – Harald Neerland

1951 – Haldis Lund f. Næstvold

1951 – Sven Olav Oftedal

Kommandørkors

1987 – Bjørn Johannesen

1977 – Tove Måseide f. Schiefloe

1971 – Vaktmester Arnesen

1967 – Marit Lande

1967 – Martha Moldung

1965 – Ingrid Bjoner

1959 – Einar Lande

1959 – Lauritz Schmidt

1955 – Prof. Per Finholt

1953 – Hermann Bjørge Heibek

1951 – Prof. Axel Jermstad

1951 – Prof. Ove Arbo Høeg

1951 – Prof. Arnold Nordal

1951 – Prof. Bjarne Samdahl

1951 – Stud.pharm. Egill Rydstrøm

1951 – Stud.pharm. Ole Arnulf Moripen

Storkors

1987 – Per Finholt

1987 – Einar Lande

1979 – Arnold Nordal

 

Kilde: Ordensrådets referatbok

Publisert 5. feb. 2015 00:05 - Sist endret 12. des. 2019 10:47