Generalforsamling

Farmasøytisk Fagutvalg Generalforsamling 2011

Agenda:

-Leder oppsummerer året som har gått

-Økonomiansvarlig legger fram regnskap og budsjett

-Utdeling av attester

-Valg av nytt styre og studentrepresentanter

 

Verv som skal velges:

Leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, IT-ansvarlig,

2 representanter og vara i instituttstyret,

2 representanter og vara i programrådet,

1 representant og vara i LAMU,

2 representanter og vara i profileringsutvalget.

 

Det vil som alltid bli enkel servering, velkommen!

 

Hilsen Farmasøytisk Fagutvalg

Arrangør

Farmasøytisk Fagutvalg
Publisert 30. sep. 2011 17:23