Bedriftspresentasjon Abbott

Abbott arrangerer bedriftsspresentasjon gjennom fagutvalget 19 .januar kl.17.

Abbott er et internasjonalt legemiddelfirma med over 90.000 ansatte på

verdensbasis, hvorav ca 100 er ansatt i Norge. Hovedsatningsområder

inkluderer immunologi, overvekt, kardiologi og smittsomme sykdommer.

Fra Abbott Norge kommer Mansour Saberi (Registreringssjef) og Bjørn

Winther (Medical Advisor), som begge er utdannet farmasøyter. De vil gi

en kort presentasjon av Abbott som bedrift og farmasøytens arbeidsoppgaver

og muligheter i firmaet (regulatory (registreringsarbeid), Quality Assurance,

bivirkningsarbeid (safety, pharmacovigilance), medisinsk informasjon og

reklamegodkjenninger).

Bjørn Winther vil også gi oss et innblikk i revamatoid artritt som er et av hans fagfelt.

 

Møte vil ha en varighet på ca 1,5 time og det vil bli servering av kaker i etterkant.

Påmelding innen 17.januar til Ann Helene Snilsberg på annhsn@student.farmasi.uio.no

Arrangør

Abbott og Farmasøytisk fagutvalg
Publisert 14. jan. 2012 12:27