Generalforsamling 2012

Farmasøytisk Fagutvalg innkaller til generalforsamling for alle interesserte mandag 8. oktober kl.15.15 i festsalen på FI.

Farmasøytisk fagutvalg består av to studentrepresentanter fra hvert årskull på Farmasøytisk institutt. Vi representerer studentene i de ulike organene ved instituttet, og ønsker å ivareta studentenes interesser og fremme studentsaker.

Vi har representanter i følgende organer:

  1. Instituttstyret: 2 representanter + 1 vararepresentant
  2. Programrådet: 2 representanter + 1 vararepresentant
  3. Lokalt arbeidsmiljøutvalg: 1 representant + 1 vararepresentant
  4. Profileringsutvalget: 1 representant + 1 vararepresentant

Det som merkes mest gjennom semesterene er at vi arrangerer faglige møter og seminarer som utfyller pensum. Vi inviterer eksterne foredragsholdere som er gode på sitt fagfelt. Møtene er gratis og det er alltid servering, enten kake eller pizza.

Vi kopierer opp og selger gamle eksamensoppgaver til alle studentene, og kullrepresentantene har ansvar for sitt kulls eksamensoppgaver.

Høres dette spennende ut? Møt opp på Mandag!

Vi vil også gå gjennom året, og regnskapet.

Det vil bli enkel servering i form av kaker og frukt.

Lurer du på noe? Send en mail til: fagutvalg@farmasi.uio.no eller kontakt noen av kullrepresentantene. Hvem det er finner du på: http://www.mn.uio.no/farmasi/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/fagutvalg/medlemmer/

Hilsen Farmasøytisk Fagutvalg!

Arrangør

Farmasøytisk Fagutvalg
Publisert 8. okt. 2012 10:39 - Sist endret 19. sep. 2019 15:31