Generalforsamling

Alle studentene på FI er invitert til generalforsamling og pizza torsdag 17. oktober

Hei alle sammen!

Farmasøytisk Fagutvalg innkaller til generalforsamling for
alle interesserte torsdag 17. oktober kl.15.30 i auditorium 1 på FI.

Farmasøytisk fagutvalg består av to studentrepresentanter fra hvert årskull på Farmasøytisk institutt.
 
Vi representerer studentene i de ulike organene ved instituttet, og ønsker å ivareta studentenes interesser og fremme studentsaker.

Vi har representanter i følgende organer:

1.Instituttstyret: 2 representanter + 1 vararepresentant
2.Programrådet: 2 representanter + 1 vararepresentant
3.Lokalt arbeidsmiljøutvalg: 1 representant + 1 vararepresentant
4.Profileringsutvalget: 1 representant + 1 vararepresentant

Det som merkes mest gjennom semesterene er at vi arrangerer faglige møter og seminarer som utfyller pensum. Vi inviterer eksterne foredragsholdere som er gode på sitt fagfelt. Møtene er gratis og det er alltid servering, enten kake eller pizza.

Høres dette spennende ut? Møt opp på generalforsamling.

Det vil bli servering av pizza!

Lurer du på noe? Send en mail til: fagutvalg@farmasi.uio.no eller kontakt noen av kullrepresentantene. Hvem det er finner du på: http://www.mn.uio.no/farmasi/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/fagutvalg/medlemmer/

Hilsen Farmasøytisk Fagutvalg!

Arrangør

Farmasøytisk fagutvalg
Publisert 17. okt. 2013 11:30