Generalforsamling 2014

Farmasøytisk Fagutvalg innkaller til generalforsamling mandag 13. oktober, kl.16.00 i auditorium 1 på FI.

Farmasøytisk fagutvalg består av to studentrepresentanter fra hvert årskull på Farmasøytisk institutt.
 
Vi representerer studentene i de ulike organene ved instituttet, og ønsker å ivareta studentenes interesser og fremme studentsaker.

Vi har representanter i følgende organer:

1. Instituttstyret: 2 representanter + 1 vararepresentant
2. Studieutvalget: 2 representanter + 1 vararepresentant
3. Programrådet for 1. avdeling: 2 representanter + 1 vara
4. Programrådet for 2. avdeling: 1 representant + 1 vara
5. Lokalt arbeidsmiljøutvalg: 1 representant + 1 vararepresentant
6. Profileringsutvalget: 1 representant + 1 vararepresentant
7. Matematisk Naturvitenskapelig studentutvalg: 1 representant

 Det som merkes mest gjennom semesterene er at vi arrangerer faglige møter og seminarer som utfyller pensum. Vi inviterer eksterne foredragsholdere som er gode på sitt fagfelt. Møtene er gratis og det er alltid servering, enten kake eller pizza.

Publisert 3. okt. 2014 21:28