Faglig møte: Kommunefarmasøyt

Norges Farmaceutiske Forening og fagutvalget inviterer til møte med Julie Wendelbo Aanensen. Hun skal fortelle om hvordan arbeidsdagen er for en farmasøyt ansatt i kommunehelsetjenesten.

Påmelding sendes til margrekk@student.farmasi.uio.no innen 19. mai
Påmelding er bindende! 
 

Publisert 12. mai 2015 11:12 - Sist endret 16. juni 2015 10:28