Om oss

Farmasøytisk fagutvalg består av to til fire studentrepresentanter fra hvert årskull på Farmasøytisk institutt.

Våre oppgaver:

Representere studentene i de ulike organene ved instituttet. Vi ønsker å ivareta studentenes interesser og fremme studentsaker.

Arrangere faglige møter og seminarer som utfyller pensum. Vi inviterer eksterne foredragsholdere som er gode på sitt fagfelt. Møtene er gratis og det er alltid servering.

Publisert 1. feb. 2011 16:52 - Sist endret 14. sep. 2020 13:05