Stopper prøveprosjekt

UiO-ledelsen sa nei til det foreslåtte prøveprosjektet med strengere norskkrav ved opptak til helsefagstudiene, men er enige i at problemstillingen er viktig og må diskuteres og løses - nasjonalt.

MN-fakultetets studiedekan er skuffet og savner en sterkere begrunnelse for avslaget fra UiO-ledelsen.

Les mer om saken i Universitas.

Publisert 31. okt. 2014 15:43