Vil ha strengere norsk-krav

UiO mener studenter ved helseutdanningene har så dårlige norskferdigheter at det kan gå utover pasientsikkerheten.

21. oktober vil UiOs styre ta stilling til om det skal innføres prøveprosjekt med minimumskrav i norsk ved opptak til bla farmasiutdanningen. Det foreslåtte minimumskravet er karakteren 4 i norsk fra videregående skole.

Les om saken i Universitas.

Publisert 15. okt. 2014 10:39 - Sist endret 15. okt. 2014 15:36