Arnold Nordal: Drogesamlingens far

Gårdbrukersønnen Arnold Nordal fra Syvde var dyslektiker og slett ikke skoleflink, men en onkel skimtet et stort talent og sendte ham til landsgymnas i Volda. Det ble starten på en visjonær forskerkarriere i farmasiens tjeneste.

Arnold Nordal i laboratoriet, ca 1945-46. Foto: UiO

Drogesamlingen ble grunnlagt av professor Finn Kolle (1892-1979), som var professor i farmakognosi ved UiO fra 1930 til 1939. Deretter forlot han universitetet for å opprette Ila apotek i Oslo, og det førte til at professorstillingen ble stående ubesatt i en periode – delvis på grunn av krigen.

Men da Arnold Nordal ble tilsatt som professor i farmakognosi og Kolles etterfølger i 1948, begynte pilene å peke oppover for samlingen.

Nordal har personlig samlet inn mange av preparatene som er å finne i dagens drogesamling. Han benyttet blant annet tiden flittig mens han var FN-rådgiver i farmasøytiske spørsmål for regjeringen i Burma (Myanmar) og medarbeider i FNs internasjonale narkotikaprosjekt på 1950-tallet.

Les hele artikkelen på Titan.uio.no

Publisert 3. mai 2016 15:28