Prøveforelesning for stilling som førsteamanuensis i legemiddelanalyse: Cecilie Rosting

Tema for forelesningen er "Renhetsbestemmelse av farmasøytiske råvarer med vannfri titrering".

I forbindelse med ansettelse av ny førsteamanuensis i legemiddelkjemi er fire av søkerne invitert til å avholde prøveforelesninger.

Tema for alle forelesningene er: "Renhetsbestemmelse av farmasøytiske råvarer med vannfri titrering".

Kandidatene vil også presentere sin nåværende forskning, samt planer for fremtidig forskning.

Følgende søkere er invitert

Hanne Røberg Larsen

David Fuchs

Cecilie Rosting

Elisabeth Leere Øiestad

Arrangør

Farmasøytisk institutt
Publisert 4. jan. 2019 10:18 - Sist endret 4. jan. 2019 10:18