I media

Anne Gerd Granås med diplomet for Årets farmasøyt

Årets farmasøyt blir beskrevet som en samfunnsfarmasøytisk drivkraft. Selv er Anne Gerd Granås like engasjert som noensinne.

Skjermdump fra Dagens medisin: bilde av garvid mage

– Dette er den første studien på benzodiazepiner og atferdsproblemer hos barn som følger barna over så lang tid, sier Lene Maria Sundbakk, doktorgradsstipendiat ved Farmasøytisk institutt og førsteforfatter på en artikkel som nylig ble publisert i tidsskriftet PLOS ONE.

– Om målet var å komme seg til Jupiter, så skal vi utvikle raketten for å komme dit, sier Leon Reubsaeth, UiO-professor og gjesteforsker ved Caltech-universitetet i Los Angeles.

Universitetet i Oslo har fått sin første "Apoteklab". Der kan alle farmasistudentene få praktisk kommunikasjonstrening og forberede seg til praksis og arbeidslivet.

Forskningen hennes gjør Norge i stand til å lære av sykehusfeil. Nå frykter professoren det skal bli vanskeligere å unngå gjentatt feilbehandling av pasienter.

En ny nord-irsk studie viser at pasienter som får oppfølgingssamtale med farmasøyt etter utskrivning fra sykehus har lavere sannsynlighet for å bli gjeninnlagt. Norske forskningsmiljø er opptatt av lignende problemstillinger.

– Hvilket legemiddel henter vi ut fra revebjelle? Professor i samfunnsfarmasi Anne Gerd Granås stirrer spørrende utover en full forelesningssal. Forventningsfulle ungdom fra videregående skoler i hele Oslo- og Akershus-området deltok forrige uke på Universitetet i Oslos «Åpen dag».

Torsdag 7. mars ble Olav Thon Stiftelsens årlige prisutdeling holdt i Universitetets Aula i Oslo.
Anne-Brit Kolstø og Ragni Piene var blant de to prosentene av kvinner som var professorer på 80-tallet. I dag er andelen på 30,74 prosent. — Det var en vidunderlig frihet å være professor, sier Kolstø.

Antibiotikaresistens er vår største helsetrussel, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det jobbes intenst med å finne en løsning på problemet. Antibiotikaresistens er vår største helsetrussel, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det jobbes intenst med å finne en løsning på problemet.

Vi må utvikle nye antibiotika for å hindre at problemet ikke kommer ut av kontroll.

Onsdag 6. februar spurte Apotekforeningen «Kan det være så vanskelig, da?» på temaseminar om eldre og riktig legemiddelbruk. Etter to timer med innlegg om politiske føringer, hvordan situasjonen faktisk er og hvilke løsninger som finnes, er svaret «ja».

— Vi trenger et bedre grunnlag før praksis, og vi må begynne med denne undervisningen tidligere og ha den mer gjennomgående gjennom studiet, mener farmasistudent.
En gruppe forskere har syntetisert en gruppe nye molekyler som blokkerer et viktig enzym i resistente bakterier. Legemidlet kan i fremtiden hjelpe antibiotika som møter resistensproblematikk.

– Like helsetjenester for alle, betyr ikke å gi alle like tjenester. For noen grupper bør informasjonen tilpasses. Analfabeter er en glemt gruppe i helsesektoren, sa Walaa Abuelmagd på Farmasidagene.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker å erstatte pasientjournalforskriften fra 2000, og vil nå at kravene også skal gjelde helsepersonell i apotek.

En ny studie skal undersøke om samtaler med farmasøyt i apotek fører til riktigere legemiddelbruk og bedre håndtering av svangerskapsrelaterte plager blant gravide.

Størstedelen av somaliske diabetespasienter i Oslo-området har liten kunnskap om egen sykdom, viser en ny studie. 

Både Norges forskningsråd og Folkehelseinstituttet er begeistret for forskningen til professor Pål Rongved og postdoktor Alexander Åstrand, som kan få stor betydning for å løse problemene med resistente bakterier.

Gentester florerer på nett til en billig penge. Er vi godt nok rustet til å tolke resultatene?

Hva skyldes det at bare 12 prosent av norsk helsepersonell tar influensavaksine, mot 65 prosent i USA? Må helsedirektør Bjørn Guldvog få drahjelp fra apotekfarmasøyter for at flere helsearbeidere skal vaksinere seg?

Norske pasienter velger å betale mer for en originalmedisin fremfor å kjøpe et mye rimeligere kopiprodukt med akkurat samme virkestoff.

– Et trangt tidsskjema gir meg bedre karakterer, mener farmasistudenten.

Kunnskapsdepartementet vil gi 50 millioner kroner i startbevilgning til Universitetet i Oslos nye livsvitenskapsbygg.

De første 3D-printede masseproduserte tablettene har nå fått markedsføringstillatelse i USA. ­Den moderne teknologien kan bli fremtiden for en del av den kommende legemiddelproduksjonen.

Ved UiO er professor i galenisk farmasi, Ingunn Tho, i ferd med å bygge opp et forskningsmiljø innen 3D-printede legemidler