I media

Pasient på legebesøk

– Manglende språkkunnskaper blir ekstra utfordrende hvis du er rammet av en sykdom som krever stor egeninnsats som diabetes, sier Else Lydia Toverud, professor emeritus i samfunnsfarmasi.

Les hele saken på Utrop

Skjermdump fra ABC Nyheter: gravid mage

Professor Hedvig Nordeng er skeptisk til en studie som viser tre ganger høyere risiko for noen psykiske lidelser hos barn ved høy paracetbruk hos mor under graviditet. Les hele saken på ABC Nyheter

Bildet kan inneholde: font, tekst, jobb.

Verden bruker enorme summer på helse og legemidler, men er ikke alltid like flink til å se eller høre på brukerne av legemidlene. Det pirrer Anne Gerd Granås’ umettelige nysgjerrighet. Les hele saken på farmatid.no

Anne Gerd Granås med diplomet for Årets farmasøyt

Årets farmasøyt blir beskrevet som en samfunnsfarmasøytisk drivkraft. Selv er Anne Gerd Granås like engasjert som noensinne.

Skjermdump fra Dagens medisin: bilde av garvid mage

– Dette er den første studien på benzodiazepiner og atferdsproblemer hos barn som følger barna over så lang tid, sier Lene Maria Sundbakk, doktorgradsstipendiat ved Farmasøytisk institutt og førsteforfatter på en artikkel som nylig ble publisert i tidsskriftet PLOS ONE.

– Om målet var å komme seg til Jupiter, så skal vi utvikle raketten for å komme dit, sier Leon Reubsaeth, UiO-professor og gjesteforsker ved Caltech-universitetet i Los Angeles.

Universitetet i Oslo har fått sin første "Apoteklab". Der kan alle farmasistudentene få praktisk kommunikasjonstrening og forberede seg til praksis og arbeidslivet.

Forskningen hennes gjør Norge i stand til å lære av sykehusfeil. Nå frykter professoren det skal bli vanskeligere å unngå gjentatt feilbehandling av pasienter.

– Like helsetjenester for alle, betyr ikke å gi alle like tjenester. For noen grupper bør informasjonen tilpasses. Analfabeter er en glemt gruppe i helsesektoren, sa Walaa Abuelmagd på Farmasidagene.

En ny nord-irsk studie viser at pasienter som får oppfølgingssamtale med farmasøyt etter utskrivning fra sykehus har lavere sannsynlighet for å bli gjeninnlagt. Norske forskningsmiljø er opptatt av lignende problemstillinger.

– Hvilket legemiddel henter vi ut fra revebjelle? Professor i samfunnsfarmasi Anne Gerd Granås stirrer spørrende utover en full forelesningssal. Forventningsfulle ungdom fra videregående skoler i hele Oslo- og Akershus-området deltok forrige uke på Universitetet i Oslos «Åpen dag».

Torsdag 7. mars ble Olav Thon Stiftelsens årlige prisutdeling holdt i Universitetets Aula i Oslo.
Anne-Brit Kolstø og Ragni Piene var blant de to prosentene av kvinner som var professorer på 80-tallet. I dag er andelen på 30,74 prosent. — Det var en vidunderlig frihet å være professor, sier Kolstø.

Antibiotikaresistens er vår største helsetrussel, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det jobbes intenst med å finne en løsning på problemet. Antibiotikaresistens er vår største helsetrussel, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det jobbes intenst med å finne en løsning på problemet.

Vi må utvikle nye antibiotika for å hindre at problemet ikke kommer ut av kontroll.

Onsdag 6. februar spurte Apotekforeningen «Kan det være så vanskelig, da?» på temaseminar om eldre og riktig legemiddelbruk. Etter to timer med innlegg om politiske føringer, hvordan situasjonen faktisk er og hvilke løsninger som finnes, er svaret «ja».

— Vi trenger et bedre grunnlag før praksis, og vi må begynne med denne undervisningen tidligere og ha den mer gjennomgående gjennom studiet, mener farmasistudent.
En gruppe forskere har syntetisert en gruppe nye molekyler som blokkerer et viktig enzym i resistente bakterier. Legemidlet kan i fremtiden hjelpe antibiotika som møter resistensproblematikk.
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker å erstatte pasientjournalforskriften fra 2000, og vil nå at kravene også skal gjelde helsepersonell i apotek.

En ny studie skal undersøke om samtaler med farmasøyt i apotek fører til riktigere legemiddelbruk og bedre håndtering av svangerskapsrelaterte plager blant gravide.

Størstedelen av somaliske diabetespasienter i Oslo-området har liten kunnskap om egen sykdom, viser en ny studie. 

Både Norges forskningsråd og Folkehelseinstituttet er begeistret for forskningen til professor Pål Rongved og postdoktor Alexander Åstrand, som kan få stor betydning for å løse problemene med resistente bakterier.

Gentester florerer på nett til en billig penge. Er vi godt nok rustet til å tolke resultatene?

Hva skyldes det at bare 12 prosent av norsk helsepersonell tar influensavaksine, mot 65 prosent i USA? Må helsedirektør Bjørn Guldvog få drahjelp fra apotekfarmasøyter for at flere helsearbeidere skal vaksinere seg?

Norske pasienter velger å betale mer for en originalmedisin fremfor å kjøpe et mye rimeligere kopiprodukt med akkurat samme virkestoff.