2012

Publisert 3. jan. 2013 15:30

Norske forskere gjør en møysommelig jobb for å finne nye virkestoffer til medisiner. Professor Trond Vidar Hansen er blant dem.

Publisert 6. des. 2012 09:42

I Norge må homøopatiske midler selges på apotek. De apotekansatte kan likevel i liten grad gå god for hva de selger, forteller professor i farmasi Else Lydia Toverud.

Publisert 28. nov. 2012 08:35

Universitetet i Oslo får fire nye nasjonale forskarskular innanfor farmasi, hjarteforsking, generell praksis og freds- og konfliktforsking. Det er klart etter at Forskingsrådet har løyvd 218 millionar kroner til ti nye forskarskular.

Publisert 16. nov. 2012 09:22

Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo ser for seg en fremtidig 3 + 2-modell for masterstudiet i klinisk farmasi.  

Publisert 16. nov. 2012 09:18

Farmasøytisk institutt (FI) har søkt HOD om ytterligere midler til å videreføre masterstudiet i klinisk farmasi. Departementets svarbrev inneholder ingen økonomiske lovnader.

Publisert 25. jan. 2012 16:11

Når kravene til farmasøytene endres, må også utdanningene justeres. Er vi klare for denne utfordringen?

Publisert 2. jan. 2012 13:32