Farmasøytisk kompetanse til helsetjeneste og helseindustri i fremtidens Norge: Hvordan balanserer utdanningene utfordringen?

Når kravene til farmasøytene endres, må også utdanningene justeres. Er vi klare for denne utfordringen?

Les Karen Marie Ulshagen og Sverre Arne Sandes artikkel i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

Publisert 25. jan. 2012 16:11