Ingen lovnad om midler til klinisk farmasi

Farmasøytisk institutt (FI) har søkt HOD om ytterligere midler til å videreføre masterstudiet i klinisk farmasi. Departementets svarbrev inneholder ingen økonomiske lovnader.

Les artikkel i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

Publisert 16. nov. 2012 09:18 - Sist endret 16. nov. 2012 09:25