2013

Publisert 29. nov. 2013 14:17

Nataša Nikolić disputerte 28. november med en avhandling om energistoffskifte i muskelceller. Hun dyrket sine egne muskelceller og lagde et treningsstudio for dem på laboratoriet!

 

Publisert 27. nov. 2013 10:43

Gang på gang blir det slått fast at klimaendringene er det største problemet jordkloden møter i dag. Men hva om det finnes et annet, større problem som truer hele vår eksistens?

Publisert 15. nov. 2013 08:27

Smarte materialer tilpasser seg omgivelsene, og kan for eksempel respondere på temperaturendringer.

Dette har norske forskere utnytta når de nå har utvikla en væske som hardner til et implantat inne i kroppen, og vil kunne gjøre det lettere for narkomane å gjennomføre behandling.

Publisert 7. nov. 2013 10:08

Utrop.no er Norges første flerkulturelle avis. De har intervjuet flere av våre forskere om ikke-vestlige innvandreres utfordringer ved medisinbruk og om forskningen som pågår på dette området hos oss.

Publisert 20. aug. 2013 09:30

Etter at Farmasøytisk institutt (FI) ved Universitetet i Oslo (UiO) måtte legge ned den erfaringsbaserte masteren i klinisk farmasi, har det vært arbeidet med å stable et nytt tilbud på bena. Instituttleder Henrik Schultz har nå gode nyheter til de som måtte ønske å bryne seg på området.

Publisert 22. apr. 2013 08:31

Instituttleder Henrik Schultz på Farmasøytisk institutt (FI) ved Universitetet i Oslo (UiO) ser fremtiden lyst i møte for ­utdanningsinstitusjonen.  

Publisert 18. mars 2013 11:02

NFT: Samfunnets behov for farmasøytisk kompetanse må være ­ det som avgjør i hvilken retning farmasien skal utvikle seg. Oppgavene må løses smart, effektivt og med god kvalitet. Budskapet var tydelig da farmasistudentene ved Universitetet i Oslo (UiO) nylig arrangerte debatt om fremtidens farmasøyt.

Publisert 20. feb. 2013 08:52

NFT: Instituttstyret ved Farmasøytisk institutt (FI) har besluttet å ikke ta opp nye studenter til den erfaringsbaserte masteren i klinisk farmasi. Manglende økonomisk grunnlag er årsak til at etter- og videreutdanningsmuligheten nå forsvinner, foreløpig.