Miljøgiftene omgir oss

Gang på gang blir det slått fast at klimaendringene er det største problemet jordkloden møter i dag. Men hva om det finnes et annet, større problem som truer hele vår eksistens?

Aftenposten, 24. november 2013

Publisert 27. nov. 2013 10:43