Opptaksstans på erfaringsbasert master i klinisk farmasi

NFT: Instituttstyret ved Farmasøytisk institutt (FI) har besluttet å ikke ta opp nye studenter til den erfaringsbaserte masteren i klinisk farmasi. Manglende økonomisk grunnlag er årsak til at etter- og videreutdanningsmuligheten nå forsvinner, foreløpig.

Les intervju med instituttleder Henrik Schultz i Norsk Farmasøytisk Tidsskrift (NFT).

Publisert 20. feb. 2013 08:52