Enkelte gravide dropper legeråd oftere

Gravide med lav helseforståelse dropper oftere å følge legens råd, viser multinasjonal studie.

Les saken i Dagens Medisin.

Publisert 14. aug. 2014 14:35 - Sist endret 24. sep. 2015 13:45