Fant forskjell mellom original- og kopimedisin

Et kopilegemiddel av et immundempende legemiddel viste høyere medikamentkonsentrasjon i blodet hos eldre nyretransplanterte pasienter enn originalmedisinen.

Les sak om Ida Robertsens doktoravhandling i Dagens Medisin.
 

Publisert 29. sep. 2014 12:17 - Sist endret 13. feb. 2020 08:50