Kopimedisiner kan gi alvorlige bivirkninger. Forsker vil teste det på eldre pasienter.

Kopilegemidler inneholder samme virkestoff som originalmedikamentet, og pasienter kan som regel like gjerne bruke kopien. Men et forskningsprosjekt på nyretransplanterte pasienter viste at det var forskjell på bruk av originalen og kopien.

Ida Robertsen har skrevet doktoravhandling om bruk av immundempende legemidler hos organtransplanterte pasienter.

Les om noen av hennes funn på dagbladet.no.

Publisert 29. sep. 2014 12:17 - Sist endret 29. sep. 2014 12:17