2018

Publisert 20. mars 2019 11:29

– Like helsetjenester for alle, betyr ikke å gi alle like tjenester. For noen grupper bør informasjonen tilpasses. Analfabeter er en glemt gruppe i helsesektoren, sa Walaa Abuelmagd på Farmasidagene.

Publisert 7. nov. 2018 13:27
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker å erstatte pasientjournalforskriften fra 2000, og vil nå at kravene også skal gjelde helsepersonell i apotek.
Publisert 13. feb. 2018 15:57

En ny studie skal undersøke om samtaler med farmasøyt i apotek fører til riktigere legemiddelbruk og bedre håndtering av svangerskapsrelaterte plager blant gravide.